Správný čas, zkušenosti a kapitál pro restart vaší firmy

Věřitelé OKD schválili přijetí reorganizačního plánu

2017-08-24

Věřitelé společnosti OKD schválili 24. srpna u Krajského soudu v Ostravě přijetí reorganizačního plánu, který však musí ještě schválit soud. Čtvrteční rozhodnutí soudu označil Tomáš Pastrňák, předseda představenstva Restrukturalizační agentury zastupující významnou část věřitelů, jako rozporuplné. V rámci pořadu Studio ČT24 uvedl, že se jedná o vítězství managementu OKD, který dokázal přesvědčit velkou část věřitelů o tom, že reorganizace má smysl, dodal Tomáš Pastrňák.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/417231100030824-udalosti-v-regionech/


Setkání věřitelů OKD v dubnu

2017-03-22

Dne 4. dubna v 10 hod proběhne v Centru pro restrukturalizaci (ul. 1. Máje 120, Ostrava-Vítkovice) další setkání věřitelů OKD, a.s. Cílem jednání bude poskytnout Vám informace z jednání s insolvenčním správce panem Lee Loudou, informace z posledního jednání věřitelského výboru a příprava a formulace požadavků pro účast na schůzi věřitelů. Na jednání budou opět pozváni - insolvenční správce – pan Louda, předseda představenstva Krajské hospodářské komory MSK - pan Březina, ředitel Okresní hospodářské komory Karviná - pan Starý, člen věřitelského výboru - zástupce společnosti Zeppelin CZ.


Informace pro věřitele OKD, a.s.

2017-03-19

V souvislosti s přípravou schůze věřitelů, která se bude konat dne 6.4.2017 v sídle Krajského soudu v Ostravě Vás informujeme o aktuálním vývoji situace.

Od posledního setkání věřitelů OKD v prostorách Restrukturalizační Agentury, a.s. v Ostravě – Vítkovicích proběhlo jednání se zástupci společnosti Zeppelin CZ, s.r.o., která je členem věřitelského výboru OKD, a.s., a to Jiřím Hrádkem, právním zástupcem společnosti a ředitelem pobočky v Ostravě René Prnkou, kteří se účastnili posledního jednání věřitelského výboru. Cílem schůzky bylo dohodnout spolupráci mezi Restrukturalizační Agenturou, a.s., zastupující menší věřitele OKD a zástupci společnosti Zeppelin CZ s.r.o. při prosazování zájmů menších věřitelů ve věřitelském výboru a možnost získávat informace o vývoji ve společnosti OKD, a.s.

Byly diskutovány požadavky, které zazněly na posledním setkání s věřiteli OKD. Oba zástupci vyjádřili ochotu přenést tyto dotazy na VV OKD. Byly nám poskytnuty informace z VV o přípravách reorganizačního plánu, který by měl být předložen na příštím jednání VV. Informace o předpokládaných nákladech na jeho zpracování aktuálně nejsou známy, stejně tak jako klíč pro rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin, která budou reorganizační plán schvalovat.

Nejbližší zasedání VV OKD se koná dne 20.3.2017 v Praze. Na tomto jednání by měly být projednány také požadavky, které jsme stanovili na posledním setkání naší skupiny věřitelů. Jedná se především o:

Dle požadavku právního zástupce Zeppelin CZ, pana Hrádka, byl zaslán seznam věřitelů, kteří podepsali plnou moc pro Restrukturalizační Agenturu, a.s. k zastupování. Bylo by vhodné pro další průběh získat další plné moci zajistit tak silnější pozici pro následná jednání.

S ohledem na připravovanou schůzi věřitelů proběhne v Centru pro restrukturalizaci (Ostrava – Vítkovice, ul. 1. Máje 120) další setkání věřitelů OKD, a to dne 4.4.2017 v 10:00 hod. Cílem jednání bude poskytnout Vám informace z jednání s IS Lee Loudou, informace z posledního jednání věřitelského výboru a příprava a formulace požadavků pro účast na schůzi věřitelů. Na jednání budou opět pozváni - insolvenční správce, předseda představenstva KHKMSK pan Březina, ředitel HKOK pan Starý, člen VV zástupce společnosti Zeppelin CZ.

Těšíme se na setkání s Vámi

Tomáš Pastrňák, Bronislav Kohut
Restrukturalizační agentura a.s.


Centrum pro restrukturalizaci firem

2016-12-07

Restrukturalizační agentura a.s. otevřela dnes v Ostravě nové konzultační pracoviště – Centrum pro restrukturalizaci firem. Cílem projektu je poskytnout odbornou pomoc malým a středním firmám z moravskoslezského regionu. Zejména strojírenské firmy jsou aktuálně ohroženy insolvenčním řízením, jež probíhá v OKD a některých firmách z holdingu Vítkovice. Centrum pro restrukturalizaci by mělo být nápomocno při řešení problémů malých a středních firem tak, aby se vyhnuli vlastní insolvenci nebo ji alespoň překonali bez nutnosti zavřít výrobní provozy, ztráty svých zaměstnanců a svého know-how.

V současné době spolupracuje Restrukturalizační agentura a.s. s některými dodavateli a věřiteli OKD, a.s. při řešení jejich pohledávek v rámci insolvenčního řízení.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/416231100031207-udalosti-v-regionech (čas v pořadu 10:45)

Kontakty:
Ing. Bronislav Kohut
vedoucí Centra
gsm: +420 776 789 123
e-mai: firmy@restartujto.cz
Konzultace jsou poskytovány zdarma.

Restrukturalizační agentura ve spolupráci s Českou asociací interim managementu disponuje řadou zkušených odborníků na různé druhy problémů a projektů a dokáže tak rychle reagovat na požadavky firem. Mezi úspěšné případy, které Restrukturalizační agentura řešila, patří například záchrana ostravské firmy LIFTCOMP a.s..


RA zastupuje věřitele OKD, a.s.

2016-11-22

Závěrem jednání věřitelů společnosti OKD, a.s. dne 16.11.2016 organizované Okresní hospodářskou komorou Karviná je pověření Restrukturalizační agentury a.s. zastupováním vybraných věřitelů při jednáních s insolvenčním správcem společnosti OKD, a.s. a věřitelským výborem.

Další informace a plnou moc naleznete zde:
http://hkok.cz/f/index.php?p=22.11.2016-plna-moc-veritele-okd-a.s


Restrukturalizační fórum 2016

2016-11-10

Na půdě kongresového centra České národní banky se uskutečnilo 8. listopadu Restrukturalizační fórum 2016 za účasti odborníků zabývajících se restrukturalizací a krizovým řízením z řad interim manažerů, finančních poradců, investičních bankéřů, insolvenčních správců a právníků.

Účastníkům konference byl proces restrukturalizace představen na zajímavých příkladech z praxe, následně diskutovali nad aktuálními problémy týkající se insolvenčního řízení a zprostředkovali tak zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany.

Restrukturalizační agenturu na fóru reprezentoval předseda představenstva Tomáš Pastrňák, který se vyjádřil k příčinám dostávající firmy do insolvence. Více v reportáži (čas 17:29).

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/216411017001108


Konference v Bratislavě

2016-06-07

Zástupci Restrukturalizační agentury se zúčastnili 2. ročníku konference „Strategické řízení firem“ na půdě velvyslanectví České republiky na Slovensku v Bratislavě.

Účastníci z řad interim manažerů a majitelů či výkonných manažerů firem měli možnost podělit se o své odborné zkušenosti z realizovaných projektů v České i Slovenské republice a navázat nové kontakty.


Restrukturalizační agentura naplnila očekávání

2016-04-13

Po necelých devíti měsících fungování končí úspěšně projekt Restrukturalizační agentury (RA a.s.) Agentura byla založena v červnu 2015 a hlavním posláním této privátní akciové společnosti je zajistit pomoc malým a středním podnikům v procesu restrukturalizace či v období krizového řízení firem. Společnost zajišťuje nejen kapitál a finanční zdroje, ale zajišťuje také zdroje personální, tzn. manažery, kteří jsou schopni firmy dočasně řídit a provést je náročným obdobím změn.

Aktuálně končícím projektem RA a.s. byla záchrana severomoravské strojírenské společnosti LIFTCOMP a.s., která zajišťuje výrobu a montáž výtahové techniky, zvedacích plošin včetně projektování a zajišťovala také servis výtahů. Počátky fungování firmy sahají až do roku 1992, v roce 1997 se firma transformovala na akciovou společnost. V dobách největších podnikatelských úspěchů společnost realizovala obrat větší než 230 mil Kč a zaměstnávala 105 zaměstnanců. I tato významná a dlouhodobě stabilní společnost z oblasti výroby zvedacích zařízení se na počátku roku 2014 dostala do vážných ekonomických problémů. Hlavním důvodem byla vysoká zadluženost vyplývající z realizovaných investic, pokles odbytu v krizových letech 2012-2013 a špatné ekonomické řízení společnosti. Tehdejší akcionáři nebyli schopni včas a pružně reagovat na změny na trhu a tak vznikaly problémy u dodavatelů, financujících institucí i správy sociálního zabezpečení. Akcionářům nezbylo než se obrátit na krizové manažery. Ti se ujali jednání s financujícími institucemi, dodavateli, provedli nutné procesní změny v systému fungování společnosti. Vzhledem k poklesu angažovanosti financující banky, vstoupila v červnu 2015 kapitálově do společnosti jako majoritní akcionář Restrukturalizační agentura a.s., která zajistila finanční zdroje pro odvrácení nebezpečí úpadkového stavu a dále doplnila manažerský tým. Pod jejím vedením byla za devět měsíců provedena celá řada bohužel i bolestných opatření tak, aby společnost byla stabilizována a připravena pro vstup strategického investora. Pod finanční asistencí RA a.s. byl nejen odvrácen hrozící úpadek společnosti, ale byla zrealizována celá řada významných zakázek. Nejzajímavější je asi realizace 6 kusů speciálních výtahů pro Národní ústav tuberkulózy ve Vyšných Hágoch na Slovensku. Tato zakázka v památkově chráněné budově byla technicky i objemově nejnáročnější zakázkou za celé období fungování společnosti.

Prostřednictvím finančních zdrojů RA a.s. byli v průběhu realizace restrukturalizace vyplaceni rovněž minoritní akcionáři, aby budoucí investor mohl převzít plnou kontrolu nad společností. Na konci března 2016 byly dokončeny jednání o kapitálovém vstupu se strategickým investorem, kterým je strojírenská společnost Power Team s.r.o. ze skupiny BENDA Investment a.s.. Česká společnost Benda Investment a.s je vlastníkem obchodně – výrobních strojírenských společností orientujicí se na dodávky do energetického ,chemického, petrochemického a automobilového průmyslu. Tyto dodávky realizují ve skupině především firmy FEBE CRAFT , STAMPA GROUP , BREBECK COMPOSITE a také firma POWER TEAM ,která nově kapitálově vstoupila do společnosti LIFTCOMP a.s.. Celkový obrat skupiny činí více než 1,5 mld Kč. Cílem kapitálového vstupu je navázat na historicky zavedenou sofistikovanou výrobu výtahové techniky a příslušenství. Díky synergickým efektům ve skupině je předpoklad dalšího navýšení objemu strojírenské produkce.

Manažerský tým Restrukturalizační agentury a.s. opět potvrdil, že řada firem, které se dostanou do zprvu neřešitelných finančních problémů se včasnou a odborně provedenou restrukturalizací dá zachránit. A co je pro ostravský region zvlášť důležité – dají se zachránit pracovní místa a cenné zkušenosti a znalosti zaměstnanců firem.


Restrukturalizační agentura je partnerem konference „Interim management – moderní forma řízení“

2015-10-28

RA se stala partnerem konference na téma interim managementu, kterou pořádá ve čtvrtek 12. listopadu 2015 od 15 hod Česká asociace interim managementu. Více podrobností a pozvánku naleznete ZDE


Investment and Business Fórum 2015

2015-10-28

Zástupci RA se zúčastnili Investment and Business fóra 2015, které se uskutečnilo 22. 10. 2015 v Ostravě. Konference byla zaměřena na sektor malých a středních firem v MSK, na možnosti jejich investičního rozvoje i na existující bariéry tohoto rozvoje. Příspěvek k danému tématu poskytl pro TV Polar také člen týmu RA – pan Tomáš Pastrňák. Více se dozvíte ZDE.


Výrobce výtahů

2015-08-24
  • Zahájili jsme restruktualizaci významného, tradičního českého výrobce výtahů s 23 letou historií, působícího i na Slovensku. Mimo jiné mezi jejich klienty patří například VŠ Báňská - technická univerzita, ZOO Ostrava, Zámek Ostrava Zábřeh, Hotel Green Ostrava, Ostravská univerzita, Česká pošta nebo Fakultní nemocnice Ostrava.
  • Byly identifikovány symptomy toho, že firma potřebuje ozdravení. Jednalo se například o krizi managementu/ vlastníků, stres, nedostatek důvěry uvnitř firmy, nízká otevřenost managementu vůči zaměstnancům, atmosféra strachu, častá a vysoká fluktuace zaměstnanců. Předchozí zmíněné doprovázené dočasně zhoršeným cash-flow firmy, které však podle analýz nemá existenční charakter.
  • Aktuální neoptimálně nastavený stav odběratelsko-dodavatelských vztahů, ze kterého vyplývá dlouhá doba splatnosti faktur od odběratelů či vůči dodavatelům. Dále byl identifikován prostor pro zvýšení míry organizace práce, úkolování zaměstnanců, zvýšení koordinace všech činností uvnitř firmy.
  • Celkovým cílem projektu restrukturalizace je nastavení fungování společnosti podle očekávaní majitelů ke spokojenosti zákazníků.
  • Aktuálně se naše Restruktualizační agentura a. s. zabývá restrukturalizací a nastavováním nových funkční řešení, která přinesou společnosti nová odbytiště a zákazníky, nové způsoby oslovení cílových skupin, nové způsoby reklamy a propagace, optimalizací výroby a celkového chodu a organizace firmy. Zvýšením a rozvoji motivace pracovníků. Ve zmiňovaných oblastech podnikového řízení máme dostatek zkušeností.