Správný čas, zkušenosti a kapitál pro restart vaší firmy

Reference

Papírna Aloisov, a. s.

V rámci investiční skupiny CEDEKO jsme zajistili financování a manažery pro založení a řízení společnosti dnes jediného výrobce barevných papírů v České republice.

LIFTCOMP, a.s.

Záchrana severomoravské strojírenské společnosti LIFTCOMP a.s., která zajišťuje výrobu a montáž výtahové techniky, zvedacích plošin včetně projektování a zajišťovala také servis výtahů. Počátky fungování firmy sahají až do roku 1992, v roce 1997 se firma transformovala na akciovou společnost. V dobách největších podnikatelských úspěchů společnost realizovala obrat větší než 230 mil Kč a zaměstnávala 105 zaměstnanců.

ACF-Cz, spol. s r. o.

Naši manažeři na 24 měsíců převzali řízení bankrotujícího podniku. Systémem toolingu jsme zajistili financování výroby a po dvou letech byla firma v konkurzu prodána konečnému investorovi. Zachránili jsme 35 pracovních míst v problematickém regionu.

Vznik firmy

Restrukturalizační agentura – pomocná ruka pro podnikatele, kteří chtějí problémy firem aktivně řešit

Dne 1.6.2015 zahajuje svou činnost Restrukturalizační agentura a.s. Hlavním cílem této instituce je zajistit pomoc malým a středním firmám v procesu restrukturalizace a změnového řízení. Restrukturalizační agentura je v této chvíli čistě soukromým subjektem, který využívá finanční prostředky soukromých investorů k financování dalšího rozvoje českých malých a středních firem a to hlavně v oblasti strojírenství a souvisejících oborů, jako je výroba plastů, obalových materiálů a zařízení v energetickém průmyslu.

Po dvaceti pěti letech soukromého podnikání v České republice je na trhu velké množství firem, které mají zajímavé výrobní portfolio, mají know-how, ale nemají dostatek finančních prostředků pro další rozvoj či překonání „problémů růstu“. Nejčastějším zlomovým bodem v životě firmy je přechod z malé firmy na střední a ze střední na velkou. Je potřeba změnit styl řízení, majitel již sám často nestačí uřídit dynamický rozvoj firmy, popř. příchod „krize“ - v rámci hospodářského cyklu, firmu natolik finančně a ekonomicky poškodil, že není schopna financovat svůj další provoz a rozvoj. Restrukturalizační agentura zajišťuje nejen potřebné finanční prostředky, ale zajišťuje také personální zdroje potřebné pro provedení potřebných změn ve firmě.

V České republice existuje řada firem, jejichž velikost vlastního kapitálu neumožňuje další rozvoj podnikatelské činnosti. Často je bohužel dokonce tak nízký, že neumožňuje vznik finančního polštáře pro překonání období krize. Řada firem se v letech 2009-2012 dostala do problémů, protože pokles výkonnosti způsobil neschopnost splácet investiční úvěry, leasingy a závazky vůči svým dodavatelům. Mnoho firem neumělo včas reagovat na vzniklou situaci, a proto řada z nich skončila v konkursu. Ale i konkurs se dá přežít!! Manažeři Restrukturalizační agentury mají zkušenosti z několika projektů, kdy restartovali firmy, které již byly v úpadku, či reálně hrozil bankrot. Cílem restrukturalizační agentury je pomoci i těm podnikatelům, kteří jsou aktuálně ve velkých ekonomických problémech, ale chtějí svou situaci aktivně řešit. Malý počet uskutečněných reorganizací v České republice je důkazem toho, že podnikatelé často odkládají prohlášení úpadku a tím sami znemožňují aktivní řešení problému, které by zajistilo zachování pracovních míst a větší uspokojení věřitelů. Restrukturalizační agentura se ve spolupráci s bankovními domy a leasingovými společnostmi bude snažit financovat a provádět také reorganizace firem.

Přestože se aktuálně hovoří o soukromé Restrukturalizační agentuře, do budoucna by bylo ideální, kdyby měla tato agentura podporu také ze strany státu, tedy ministerstva financí, ministerstva průmyslu apod. Zásadní by samozřejmě byla podpora finanční, nicméně i nefinanční podpora by měla svůj význam a zvýšila by prestiž této nově vznikající instituce. V této oblasti se nabízí také velice úzká spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou či Hospodářskou komorou ČR. ČMZRB by mohla spolufinancovat smysluplné projekty s cílem zachování pracovních míst v problematických regionech, Hospodářská komora by mohla být platformou pro informovanost podnikatelů, garantem odborné diskuse mezi podnikateli, zástupci státu a finančních institucí. Úvaha o podpoře ze strany státu má svou logiku a zpětný efekt i pro stát. Vložené finanční prostředky státu do tohoto projektu by na druhé straně znamenaly pozitivní efekt v omezení firem v konkursu, snížení nezaměstnanosti a tedy i snížení vyplácených finančních prostředků prostřednictvím dávek od úřadů práce.